Blog Archives

wspomnienie o dr hab. Bożenie Kiziewicz

Wspomnienie o dr hab. Bożenie Kiziewicz
Bardzo trudno napisać wspomnienie o kimś, w którego odejście ciężko tak naprawdę uwierzyć. Uwierzyć w to, że już więcej Jej nie zobaczymy, nie zamienimy kilku słów podczas pracy, nie skomentujemy zmian zachodzących w programach nauczania studentów,
nie wymienimy się wrażeniami z konferencji i zjazdów naukowych, nie omówimy wyników naszych wspólnych badań, nie wypijemy
filiżanki kawy…
Doc. dr hab. Bożena Kiziewicz, nauczyciel akademicki i wychowawczyni wielu pokoleń studentów, wspaniała koleżanka i
przyjaciółka, zmarła 6 kwietnia 2016 roku. Pozostawiła po sobie szacunek i wspomnienie dobrego człowieka. Znana była z tego, że wszystkim pomagała nie szczędząc swego czasu. Jej śmierć bardzo nas poruszyła.
Zawsze urzekała empatią i optymistycznym nastawieniem do życia. Obdarowywała spokojem, dobrą energią, zrozumieniem
i mądrością.
Doc. dr hab. Bożena Kiziewicz urodziła się 2 kwietnia 1956 roku w Torulach. W 1981 roku uzyskała tytuł magistra
biologicznej ochrony wód na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1983 roku podjęła pracę w Zakładzie Biologii Ogólnej
UMB. W 1991 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego. Od 2002 roku
pełniła funkcję kierownika Zakładu Biologii Ogólnej UMB.
Kochała swoją pracę, wykonywała ją z ogromną pasją i zaangażowaniem. Była doświadczonym dydaktykiem, prowadziła zajęcia z
biologii medycznej ze studentami Wydziału Lekarskiego z Odziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz
na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Działalność naukowa dr hab. Bożeny Kiziewicz była wielowątkowa i w przeważającej części spoiwem tych badań była woda, jako
miejsce życia roślin, zwierząt oraz grzybów. Była członkiem wielu towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa
Mykologicznego i Światowego Ochrony Grzybów, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Hydrologicznego, Epidemiologicznego,
Parazytologicznego i Zoologicznego. Była autorem i współautorem 91 publikacji naukowych i 124 doniesień zjazdowych oraz
promotorem trzech zakończonych publiczna obroną prac doktorskich.
Była człowiekiem kontrastu, z jednej strony poważny naukowiec, zafascynowany biologią i pięknem przyrody, a zwłaszcza gór, z
drugiej strony prosty religijny człowiek otwarty na sprawy ludzkie.
Trudno zapełnić pustkę, która po niej pozostała. Słowa są zbyt ułomne, aby oddać to, co myślimy i czujemy, wspominając
doc. dr hab. Bożenę Kiziewicz, kierownika Zakładu Biologii Ogólnej UMB.
Elżbieta Muszyńska

https://pbsociety.org.pl/default/pozegnanie-dr-hab-bozeny-kiziewicz/
http://ptparasit.org.pl/go.live.php/PL-H102/aktualnosci/171/nie-zyje-pani-profesor-bozena-kiziewicz.html

Więcej | Read more →